Материалы

НАУЧНАЯ СЕКЦИЯ СОЦИОЛОГИИ

НАУКОВА СЕКЦІЯ СОЦІОЛОГІЇ ПРИ ОДЕСЬКОМУ БУДИНКУ ВЧЕНИХ

2 четверг кожного місяця 12.00 – 14.00 горіхова гостина

Голова секції: доктор соціологічних наук, професор

Каменська Тетяна Григорівна

Секретар секції: кандидат соціологічних наук, доцент

Полюга Василь Андрійович

Метою роботи секції соціології при Одеському Будинку Вчених є сприяння розвитку знань про суспільство в Південному регіоні України (Одеській, Миколаївській та Херсонській областях), методологічному та методичному забезпеченню наукових розробок, захисту законних інтересів науковців, підвищенню ними професійного рівня та кваліфікації.

Завдання Секції є сприяння:

-   розширенню наукових зв'язків та співробітництва науковців регіону, в тому числі із вітчизняними та закордонними вченими, іноземними та міжнародними науковими організаціями;

-   інформаційному забезпеченню науковців та фахівців, що працюють у сфері дослідження соціальних явищ, процесів та феноменів;

-   пропаганді соціологічних знань серед різних верств населення регіону, забезпечення для населення регіону максимально можливого доступу до всіх джерел соціальної інформації;

-   популяризації соціологічної освіти, підготовці соціологів, впровадженні різних форм підвищення кваліфікації соціологів.

 

Для здійснення цілей і завдань, секція користується правом:

-   представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси науковців у державних та громадських органах;

-   ідейно та організаційно підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;

-   одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

-   вносити пропозиції до органів влади і управління;

-   розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі.

 

Для виконання завдань секція здійснює:

-  підтримку діяльності науковців у проведенні ними соціальних досліджень;

-  інформування громадськості про зміст і результати соціологічних досліджень;

-   участь у підготовці та проведенні конференцій, семінарів та інших науково-організаційних заходів з питань дослідження соціальних явищ, процесів та феноменів;

-   проведення громадських соціологічних досліджень, участь у реалізації соціальних, культурно-просвітницьких та інших проектів;

-   участь у проведенні експертних оцінок діяльності соціологічних служб та інших установ, організацій, що займаються соціологічними дослідженнями;

-   сприяння участі українських соціологів у конференціях та інших науково-організаційних заходах в Україні та за кордоном;

-   співпрацю з засобами масової інформації, інститутами Національної академії наук України, іншими науковими та маркетинговими установами, науковцями та фахівцями, що займаються вивченням соціальних явищ, процесів та феноменів.